İlk Yardım Eğitim Merkezi

 

 

Türk Kızılayı, sahip olduğu misyon çerçevesinde ülkemizin ilk yardım politikalarına yön veren kurumların başında gelmektedir. Bu bağlamda, Türk Kızılayı İskenderun İlk yardım Eğitim Merkez’inde Hatay’da ilk yardım eğitimi sağlayan eğitim kuruluşlarından biridir.

Türk Kızılayı İskenderun İlkyardım Merkezince yürütülen ilkyardım sertifikasyon eğitimleri şu şekildedir:

  • Türk Kızılayı Temel İlkyardım Sertifikası: Toplamda 2 gün süren 16 saatlik bir eğitim programıdır. Programın sonunda, Türk Kızılayı İlkyardım eğitmenlerince yapılacak uygulamalı sınavdan başarılı olan adaylar, IFRC (Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Federasyonu) ve Avrupa Komisyonunca onaylanmış bir sertifikaya ve ilk yardımcı kimlik kartına sahip olurlar.
  • T.C. Sağlık Bakanlığı Temel İlkyardım Sertifikası: Toplamda 2 gün süren 16 saatlik bir eğitim programıdır. Programın sonunda, Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerince yapılacak uygulamalı sınavdan başarılı olan adaylar, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanacak ilkyardım sertifikasına ve ilkyardımcı kimlik kartına sahip olurlar.

İskenderun Kızılay Eğitim Merkezinden T.C. Sağlık Bakanlığı Temel İlkyardım Sertifikası alan tüm katılımcılarımıza ayrıca Uluslar arası geçerli olan Avrupa Komisyonunca onaylanmış bir sertifikaya ve ilk yardımcı kimlik kartı verilmektedir.

İlkyardım Nedir?

 

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

 

İlkyardımın Önemi

Akdeniz Üniversitesi’nin 1999 Marmara depreminden sonra yaptığı bir araştırmada; büyük afet veya kaza durumlarında mağdur kişilere yapılan kurtarma ve ilk yardım müdahalelerin %96’sının çevredekiler tarafından yapıldığı ortaya çıkmıştır.

Kazalarda ölümlerin %10’u ilk 5 dakikada  %45’i ilk 30 dakikada gerçekleşmektedir

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre her yıl dünyada 50 milyon kişi yol kazaları sonucu yaralanmaktadır. Bunların 15 milyonunu ciddi yaralanmalar oluşturmaktadır.

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ölümlerin %85’i yol kazaları nedeniyle olmaktadır.

Dünyada yılda 1.2 milyon insanın  yollarda öldüğü tahmin edilmekte,  bu da yaklaşık günde 3000 kişinin öldüğü anlamına geliyor ve maalesef bunların 500’ü çocuk !!!

İlkyardım uygulamalarını doğru yapabilecek kişilerin sayısının arttırılması, ülke genelinde ilkyardım eğitim ve uygulamalarına yönelik etkin organizasyonların gerçekleştirilmesi ile ölüm ve sakat kalma oranları ciddi şekilde azaltılabilecektir.

Yasal Dayanaklar

Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Yönetmeliği

( 29.07.2015 tarih ve 29429 Sayılı Resmi Gazete)

İlk yardımcı ve zorunlu ilk yardımcı istihdamı

AVRUPA İLKYARDIM EĞİTİMLERİ REFERANS MERKEZİ İLE AKREDİTASYON

Avrupa İlkyardım Eğitimleri Referans Merkezi İlkyardım konuları, içerikleri, uygulamaları ve bilimsel çalışmaları yürüten, değerlendiren ve yayınlayan Paris merkezli bir oluşumdur. Avrupa ilkyardım sertifikası da tüm bu çabaların önemli bir çıktısı olarak kabul edilmektedir. Derneğimiz 2006 yılından günümüze kadar Avrupa ilkyardım sertifikası ile ilgili çalışmaları yakından takip etmiş ve bahsi geçen merkeze akredite olmak maksadıyla girişimlerde bulunmuştur. İlgili değerlendirme ve denetlemelerin ardından Türk Kızılayı Temel İlkyardım Eğitiminin Avrupa ilkyardım politikalarına uygunluğu kabul edilerek, tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olan Avrupa ilkyardım logosunu kullanma hakkını kazanmıştır.